Už rok sázíme na pomoc Ukrajině

Útok na Ukrajinu stále vnímáme jako útok na principy svobody a demokracie, za kterými Nadace Tipsport pevně stojí. Jak konkrétně jsme v minulém roce pomohli a čím budeme Ukrajinu podporovat dál?

Od prvního dne invaze jsme se zapojili do pomoci Ukrajině. Na pomoc jsme vyčlenili 30 miliónů korun. Část z nich jsme rozdělili mezi velké i menší neziskové organizace, ale především jsme uskutečnili řadu vlastních projektů.

Rychlá finanční pomoc

Jen pár hodin po vypuknutí útoku jsme poslali první finanční pomoc ve výši dvou milionů korun na sbírku Post Bellum. Za peníze nakoupili neprůstřelné vesty, helmy, chrániče, drony, spacáky a zdravotnický materiál.

O den později jsme věnovali částku 1 100 000 korun Nadačnímu fondu nezávislé žurnalistiky. Tím jsme podpořili jak české reportéry mířící do válečné zóny, tak přímo ukrajinská nezávislá média. 

​​​​​​​Pátý den války jsme vyčlenili 30 milionů korun.

Vyhlásili jsme také zaměstnaneckou sbírku a všechny příspěvky Tipsport rovnou zčtyřnásobil. Mezi zaměstnanci se podařilo vybrat neuvěřitelných 4 633 352 korun. Výtěžek sbírky putoval na konto Člověk v tísni SOS Ukrajina.

Na Slovensku jsme zorganizovali zaměstnaneckou potravinovou sbírku. Společně s dalším materiálem jste ji pak třemi auty dovezli až k hranicím s Ukrajinou, do obce Vyšné Nemecké. Tahle pomoc byla součástí humanitárního konvoje, který putoval do bombardovaného Charkova. 

Třída pro ukrajinské děti na ZŠ Via Beroun

Na naší škole Via Beroun jsme 18. března otevřeli novou třídu pro ukrajinské děti. Do lavic zasedlo osmnáct žáků, celkem se jich vystřídalo už dvacet sedm. 

Centrum pomoci

Prostory bývalého sportbaru na rohu ulice Politických vězňů a České jsme poskytli k dispozici městu Beroun. To ve spolupráci s Charitou a Člověkem v tísni otevřelo Centrum pomoci, které zajišťovalo koordinaci pomoci ukrajinským uprchlíkům a sloužilo i jako sběrné a výdejní místo pro materiální pomoc. Z původního projektu se před měsícem stalo komunitně-integrační centrum nazvané Kamin. Každý den se v něm konají integrační aktivity pro válečné uprchlíky.

Ubytování pro ukrajinské dialyzované pacienty

Celý bytový dům ve Slavašovské ulici jsme poskytli Dialýze Beroun. Ta v domě zřídila domácí dialýzu pro ukrajinské utečence. Pacienti tady můžou bydlet se svými rodinami a zdravotní péči dostávají přímo v domě. Domácí dialýzu ze své vlasti neznali, ale po počátečním strachu a nedůvěře zjistili, že je pro ně vlastně velmi pohodlná a že se jejich zdravotní stav zlepšuje.

Pomoc na Berounsku

Aby se uprchlíkům v Česku lépe žilo a mohli se co nejrychleji zařadit do běžného života, zaměřili jsme se na podporu českého jazyka a na dětské skupiny. Ukázalo se totiž, že neznalost českého jazyka a péče o malé děti jsou nejčastější bariérou při hledání práce.

Rozdali jsme 450 tisíc korun pěti organizacím, které uspořádaly 46 intenzivních jazykových kurzů. Využilo je už 544 účastníků. A finančně jsme podpořili dvě dětské adaptační skupiny: berounské Klubíčko a skupinu v Koněprusech. 

Granty

Na Berounsku jsme vypsali grant na podporu organizací, které v našem regionu cílí na integraci ukrajinských občanů. Dalším grantem jsme pomohli veřejně prospěšným spolkům, které řeší aktuální humanitární krizi na Ukrajině. Další integrační grant Na Berounsku jako doma 2023 jsme vypsali 1.3. 2023.

Pomoc na Slovensku

Podpořili jsme devatenáct projektů na Slovensku, zaměřených na integraci ukrajinských uprchlíků: poradenství, jazykové kurzy, pomoc matkám s dětmi, komunitní centra atd.

​​​​​​​Pomoc na Ukrajině

Peněžitým darem jeden milion korun jsme přes ukrajinskou ambasádu podpořili armádu a 400 tisíc putovalo přes organizaci Save Ukraine na pomoc obyvatelům Charkova.

Sokolovna Tetín

Od jedné ze zaměstnankyň jsme se dozvěděli o tetínské sokolovně, která díky našemu příspěvku začala brzy sloužit jako noclehárna. Pro ženy a děti na útěku před válkou to bylo jedno z prvotních zázemí u nás a my jim přispěli částkou 381 000 korun na provoz a nákup základních potřeb.

Centrum srdečního selhání

Půl milionu korun jsme darovali na rekonstrukci a vybavení ordinace Fakultní nemocnice na Karlově náměstí v Praze. Nově zrekonstruovaná ordinace bude do velké míry sloužit právě ukrajinským uprchlíkům. Centrum srdečního selhání se slavnostně otevřelo před pár dny, přesně rok od ruské invaze.

​​​​​​​​​​​​​​Czechitas

Jedním milionem jsme podpořili Czechitas a IT program pro ukrajinské ženy, aby se mohly lépe rekvalifikovat.

Dieselgenerátory

Naše zatím poslední pomoc ve výši jednoho a čtvrt milionu šla na nákup pěti dieselgenerátorů přes organizaci Post Bellum. Máme radost, že generátory už na Ukrajině pomáhají.

A co dál?

Ani po roce válečného konfliktu se řada uprchlíků nemůžu vrátit do své vlasti. A my jsme připraveni jim dál pomáhat. Jak konkrétně?
​​​​​​​

  • celý letošní rok pokračuje ubytování ve firemních bytech včetně domácí dialýzy
  • minimálně do června 2023 pokračují jazykové kurzy a adaptační skupiny
  • minimálně do konce školního roku 2023 počítáme s ukrajinskou třídou ve Via Beroun
  • připravujeme letní intenzivní jazykový tábor pro ukrajinské děti 
  • alespoň do léta 2023 poskytneme bezplatně prostory pro Kamin (dříve Centrum pomoci)
  • máme nový grant na pomoc ukrajinským občanům, kteří se usadili na Berounsku
  • podpoříme vybrané projekty na Slovensku
  • darujeme částku půl milionu organizaci Přes hranice, která na Zakarpatské Ukrajině pomáhá uprchlíkům

Věříme, že tahle pomoc má smysl. Proto jsou naše projekty strategické a dlouhodobé. Už rok stojíme za Ukrajinou a budeme i dál.

Pozvánka: Přijďte na den otevřených dveří do Via Beroun

Dubnové zápisy do škol se blíží. A proto jestli máte doma předškolačku nebo předškoláka, zbystřete. Už tento čtvrtek 23. února se koná Den otevřených dveří ZŠ Via Beroun. Je to ideální příležitost nakouknout do školy a zjistit, na jakých principech funguje.

Základní škola Via Beroun otevírá první třídu a přípravný předškolní ročník. Ten je ve škole unikátní tím, že polovinu času stráví děti pod vedením rodilých mluvčí angličtiny.

​​​​​​​Do you speak English?

„Anglický jazyk je přirozenou součástí života školy a pro děti je dvojjazyčné prostředí běžné od první třídy,“ vysvětluje Monika Molová, ředitelka školy. „S anglickým učitelem komunikují nejen při vyučování, ale také při volnočasových aktivitách, neformální komunikaci anebo o přestávkách.“

Rodinná atmosféra

„Na prvním stupni je ve třídě maximálně šestnáct žáků, na druhém stupni to pak bude dvacet žáků ve třídě,“ doplňuje ředitelka školy. „To nám umožňuje individuální přístup a zároveň vytvoření rodinné atmosféry ve třídě a ve škole.“

Kdy a kde?

Den otevřených dveří se koná ve čtvrtek 23. února od 14 hodinv budově školy (Okružní 1404, Beroun). Na setkání se těší celý pedagogický sbor, který  rád odpoví na všechny vaše otázky.

Zaměstnanci Tipsportu slavili Valentýn

Svátek zamilovaných se ukázal jako skvělá příležitost poděkovat zaměstnancům Tipsportu, že přispívají do Zaměstnaneckého solidárního fondu (ZSF) a zároveň připomenout, jak jim nebo jejich kolegům může fond pomoci. Díky všem, kdo na valentýnský brunch dorazili. Fotky z celé akce najdete na konci článku.

V zaplněné budově IT Nadace Tipsport prezentovala koncept ZSF. U jeho zrodu stála tehdy Dáša Veselá, ředitelka divize holdingového provozu. Impulsem pro ni byl příběh jedné mladé kolegyně z pobočky, která vážnému onemocnění podlehla dříve, než jí Tipsport mohl finančně pomoci.

Tentokrát ale nešlo tolik o to získat nové přispěvatele do fondu, jako spíš připomenout, v jakých případech mohou zaměstnanci fond využít.

A Markéta Světlíková z komunikačního týmu zmínila i několik konkrétních příběhů, kdy ZSF zasáhl: pomoc kolegyni, které diagnostikovali rakovinu, ​​pomoc kolegyni, které tornádo na jižní Moravě poničilo dům nebo podpora kolegyně, která přišla ze dne na den o bydlení​​​​​​​Jednomu z kolegů jsme přispěli na terapii pro syna. Z fondu jsme pomohli celkovou částkou 1 443 300 Kč.

Nové integrační centrum pro Ukrajince Kamin

V pondělí 16. 1. 2023 Nadace Tipsport v Berouně ve spolupráci s Člověkem v tísni otevřela nové komunitně-integrační centrum pro Ukrajince nazvané Kamin. Kamin se nachází na místě bývalého Centra pomoci v České ulici a každý den v něm probíhají integrační aktivity pro válečné uprchlíky z Ukrajiny. Pojďte se podívat, jak to v centru vypadá. Pod článkem najdete fotogalerii.

Kamin v ukrajinštině znamená „krb“ nebo „teplo domova“. Zároveň evokuje anglické sousloví „come in“ (pojďte dál). Jak tato jazyková hříčka napovídá, cílem komunitního centra je vytvořit místo, kde se příchozí budou cítit jako doma, kde budou rádi trávit svůj volný čas a kde také případně naleznou potřebnou pomoc. 

„Lidem zde poskytujeme sociální poradenství, doprovody k lékařům a na úřady. Nově nabízíme také psychologické poradenství, klub pro seniory, klub pro matky s dětmi, výtvarný a kreativní kroužek, podporu doučování dětí a kariérní poradenství pro věkovou skupinu 15–18 let včetně stipendijního programu pro středoškoláky. Stále máme k dispozici šatník pro ukrajinské uprchlíky,“ říká koordinátorka komunitního centra Svatava Havelková Svobodová.

Prostory komunitnímu centru bezplatně nabídla Nadace Tipsport. Prozatím je naplánováno, že by měl Kamin fungovat až do poloviny letních prázdnin. „Potom uvidíme, jaká bude ze strany uprchlíků poptávka a jakým směrem se v tomto ohledu bude Člověk v tísni ubírat,” dodala koordinátorka.

Provozní doba Kaminu:
pondělí až čtvrtek od 10:00 do 17:00
pátek od 10:00 do 12:00

Help linka v ukrajinštině: +420 770 600 800 (její provoz je od pondělí do pátku, v čase od 09:00 do 21:00).

Zapojujeme se do sbírky ke Dni válečných veteránů

V Berouně se u nás můžete zastavit pro červený kvítek na rohu ulic Česká a Politických vězňů. Sbírka ke Dni válečných veteránů tu probíhá 7. do 18. listopadu Zakoupením vlčího máku přispějete na přímou pomoc bojovníkům za svobodu. Výtěžek sbírky se také použije k uchování jejich příběhů.

V Kublově jsme sázeli stromy se Sárou Kouskovou

Třicítka kolegů z Tipsportu se poslední říjnový čtvrtek sešla v malebné vesnici Kublov, asi šestnáct kilometrů od Berouna. Společnými silami jsme vysadili 27 ovocných stromků. Pomoci přijela i druhá nejlepší česká golfistka, Sára Kousková. Podívejte se na bohatou fotogalerii.

Přijďte za námi na Zažít Beroun jinak

V sobotu 17. 9. znovu ožije prostranství u bývalých kasáren sousedskou slavností Zažít město jinak. Nadace Tipsport chystá pestrý program. Těšíme se na viděnou!

Zveme vás na vernisáž výstavy Skrze město – Beroun, 16. 9.

Nadace Tipsport s Centrem pro středoevropskou architekturu pořádají výstavu zaměřenou na současné tendence městské mobility. Vernisáž je v pátek 16. září v 17:00 na Husově náměstí v Berouně. Přijďte se podívat, jak by mohl vypadat Beroun v budoucnosti a v rámci průzkumu se s námi podělit o to, jaký byste ho chtěli vy!  

Rozdělíme další dva miliony na integrační projekty na Berounsku

Vypsali jsme Integrační grant: Na vlastních nohou na Berounsku. Ukrajinským uprchlíkům, kteří se usadili v Berouně a okolí, pomůže plnohodnotně se začlenit do společnosti. Navazuje na naše předchozí formy pomoci a je určen pro organizace, které se takovými projekty zabývají.

Pomáhali jsme ve Zvířecí pohodě

Tipsporťáci opět prokázali, že se nebojí žádné práce. Téměř dvě desítky zaměstnanců se připojily k týmu Nadace Tipsport a celý den věnovaly práci na statku Zvířecí pohoda ve Bzové.