Dobrý soused: Rozvoj neziskových

organizací na Berounsku 2023

Vážíme si práce neziskových organizací. Věříme, že jsou důležitou součástí občanské společnosti a přispívají k řešení nebo prevenci palčivých společenských problémů. Rozhodli jsme se proto podpořit berounské neziskovky v jejich aktivitách a dalším rozvoji prostřednictvím nové grantové výzvy.

Cílem této grantové výzvy je pomoci neziskovým organizacím různého typu, velikosti i míry profesionalizace ke zkvalitnění jejich práce a rozvoje kompetencí v klíčových oblastech a podpořit je ve zlepšování prostředí, v němž své služby poskytují.

Úspěšní žadatelé zároveň získají finanční podporu na pokrytí části svých provozních nákladů. Více informací v Pravidlech grantové výzvy.

Časový harmonogram výzvy

29.5.2023 – 20. 7. 2023 příjem žádostí
9. 8. 2023 zveřejnění výsledků hodnocení odborné komise
do 31.8. 2023 uzavření smluv s úspěšnými žadateli
1. 9. 2023 – 28.2.2024 realizace aktivit projektů
do 31 dnů po poslední aktivitě hrazené z projektu zaslání závěrečné zprávy (nejpozději tedy 31.3.2024).

Finanční prostředky

V rámci grantové výzvy Dobrý soused: Rozvoj neziskových organizací na Berounsku 2023 je k dispozici celková částka 700 000 Kč.

Projekty budou hodnoceny odbornou grantovou komisí, složenou z expertů na neziskový sektor a zástupců Nadace Tipsport. Komise na základě dodaných a veřejně dostupných podkladů posoudí projektový záměr a kredibilitu žadatele. Vyhrazuje si také právo předložený projektový záměr v důsledku tohoto zamítnout.

Pravidla grantové výzvy

Dobrý soused: Rozvoj neziskových organizací na Berounsku 2023

Jak žádat o podporu z grantové výzvy

Žádost je potřeba podat online v systému Grantys na adrese https://www.nadacetipsport.grantys.cz/. Vyberte výzvu Dobrý soused: Rozvoj neziskových organizací na Berounsku 2023.

Systém umožňuje uložit už vyplněná pole a vrátit se k žádosti později. Zde si můžete stáhnout podrobný návod pro žadatele v systému Grantys.

Pokud byste v manuálu nenašli potřebnou informaci, kontaktujte technickou podporu systému Grantys na čísle 515 903 115 nebo na e-mailu grantys@nap.cz.

Dokumenty ke stažení

Manuál pro žadatele v systému Grantys

Dobrý soused: Rozvoj neziskových organizací na Berounsku 2023

Pokud máte ke grantové výzvě další otázky, ráda vám je zodpoví projektová koordinátorka Martina Piškytlová na martina.piskytlova@tipsport.cz.